اخبار

اختصاص منابع مالی هزار تا ۲ هزار میلیاردی برای اجرای برنامه برش اقتصاد دانش‌بنیان به هر استان

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402053019560/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B4

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری خاطر نشان کرد: همچنین تاکید شده است که هر ۳ ماه یک بار باید پیشرفت برنامه پایش شود، ضمن آنکه گزارش پیشرفت بر مبنای شاخص‌ها به دولت و مردم ارائه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، روح‌الله دهقانی فیروزآبادی در حاشیه امضای توافقنامه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان استانی در چارچوب ماده ۱۲ قانون جهش تولید دانش‌بنیان که امروز در معاونت علمی ریاست‌جمهوری به امضا رسید، گفت: در این موافقت‌نامه به طور کامل شاخص‌ها، برنامه‌ها، پروژه‌ها و اهداف مشخص شده و قرار است کل برنامه طی ۲ سال اجرایی شود. به نظر من این یک اتفاق بزرگ است که استانداران، وزیر کشور و معاونت علمی برای سرمایه‌گذاری و حمایت از توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در استان‌ها موافقت کردند.

دهقانی فیروزآبادی، افزایش گردش مالی شرکت‌ها، تعداد شرکت‌ها، اشتغال تخصصی و تعداد محصولات دانش‌بنیان را از جمله شاخص‌های اندازه‌گیری در استان‌ها برای اجرای برنامه برش استانی اقتصاد دانش‌بنیان نام برد و یادآور شد: برای اجرای این برنامه در هر استان منابع مالی بین هزار تا ۲ هزار میلیارد تومان در ۲ سال به صورت تلفیق منابع اعتبارات معاونت علمی، تبصره ۱۸، منابع اعتبارات مالیاتی و منابع صندوق نوآوری و شکوفایی در کنار منابع استان در نظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه در این موافقت‌نامه همه شاخص‌ها معلوم و قابل اندازه‌گیری است، اظهار کرد: تعهدات هر کدام از طرفین این موافقت‌نامه کاملاً مشخص شده است.

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری با اشاره به جزئیات اجرای برنامه برش استانی اقتصاد دانش‌بنیان، گفت: برای اجرای این برنامه در هر استان منابع مالی بین هزار تا ۲ هزار میلیارد تومان در ۲ سال در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: باور دارم این حرکت بزرگترین حرکتی است که در طول سال‌های گذشته برای مردمی کردن اقتصاد دانش‌بنیان و توزیع عدالت در حمایت‌های دانش‌بنیان اجرایی شده است.