اخبار

اختصاص ۴۰ هزار میلیارد ریال برای تامین نهاده‌های کشاورزی


تهران – مجله خبری کشاورزی – وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: در راستای حمایت از کالاهای اساسی، هیات وزیران ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات با هدف تهیه و تامین نهاده‌های کشاورزی و تامین کودهای مورد نیاز کشاورزان اختصاص داد.

https://www.irna.ir/news/85162484/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C