اخبار

اختلاف بیش از هفت برابری قیمت لیموترش رودان از باغ تا بازار


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – لیموکاران رودان این روزها از اختلاف قیمت چندین برابری محصول خود گلایه‌مند هستند ولی برخی کارشناسان علت را در نبود یک شبکه منسجم توزیع لیموترش دانسته و اعتقاد دارند لیموکاران برای حل این مشکل باید متحد شده و شبکه توزیع را به‌دست گیرند.

https://www.irna.ir/news/85181197/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1