اخبار

ادارات کردستان اجازه استفاده غیرمجاز از انشعابات را ندهند


سنندج- مجله خبری کشاورزی- رئیس کل دادگستری کردستان گفت: دستگاه های خدمات رسان استان اجازه استفاده غیرمجاز از انشعابات آب و برق را به خانه باغ‌هایی که بدون مجوز ساخته شده اند ندهند.

https://www.irna.ir/news/85174703/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF