ارایه مقالات علمی در کنگره بین المللی و ملی زنبور عسل ایران آغاز شدارایه مقالات علمی در کنگره بین المللی و ملی زنبور عسل ایران آغاز شد
کرج – مجله خبری کشاورزی – ارایه ۲۲ مقاله علمی و ۸۶ مقاله به صورت پوستر سومین در کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی پژوهشی زنبور عسل ایران از بعداز ظهر چهارشنبه در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور مستقر در کرج با حضور پژوهشگران داخلی و خارجی آغاز شد.منبع اخبار