اخبار

ارایه ۳۳ میلیون خدمت رایگان به مناطق روستایی و عشایر توسط جهاد دامپزشکی

ارایه ۳۳ میلیون خدمت رایگان به مناطق روستایی و عشایر توسط جهاد دامپزشکی
تهران- مجله خبری کشاورزی- سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد: ۳۳ میلیون خدمت رایگان توسط جهاد دامپزشکی به روستاییان و عشایر در مناطق کم برخوردار و صعب‌العبور سراسر کشور تا دی ماه امسال ارایه شده است.

https://www.irna.ir/news/85376122/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DB%B3%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF