اخبار

ارتقای سطح دانش بنیان و دیپلماسی غذایی از اولویت های حوزه کشاورزی ایلام است


ایلام – مجله خبری کشاورزی – رییس سازمان جهادکشاورزی ایلام با بیان اینکه نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات امسال به متقاضیان بخش کشاورزی پرداخت شده است، گفت: اولویت اصلی در بخش کشاورزی استان، توسعه زیربخش های این حوزه و ارتقای دانش بنیان کردن دیپلماسی غذایی است.منبع اخبار