ارزان‌سازی غذا با افزایش بهره‌وری، بازاررسانی و حذف دلالان ایجا می‌شودارزان‌سازی غذا با افزایش بهره‌وری، بازاررسانی و حذف دلالان ایجا می‌شود
تهران – مجله خبری کشاورزی- وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه افزایش بهره‌وری با افزایش علم و فناوری محقق می‌شود، گفت: ارزان‌سازی غذا با افزایش بهره‌وری، بازاررسانی و حذف دلالان ایجاد خواهد شد.منبع اخبار