اخبار

از ابتدای سال چقدر بذر وارد کشور شده است؟

در پنج ماهه نخست امسال، سه میلیون و ۴۱۶ هزار و ۶۸۴ کیلوگرم انواع بذر به ارزش ۳۵ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۳۲۸دلار وارد کشور شده است.

سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و  توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: ۷۱۰ هزار کیلوگرم دانه پنبه به ارزش دو میلیون و هشت هزار و ۴۱۹ دلار، ۲۷ هزار و ۳۸ کیلوگرم تخم چغندر قند به ارزش یک میلیون و ۹۱۳ هزار و ۸۲۰ دلار، ۹ هزار و ۷۵۵ کیلوگرم بذر ملون به ارزش یک میلیون و ۷۵۲ هزار و ۶۰۲ دلار، ۷۴۹ هزار و ۲۶۶ کیلوگرم بذر سیب زمینی به ارزش یک میلیون و ۶۸۳ هزار و ۹۲ دلار  و ۱۶۸ کیلوگرم بذر بادمجان به ارزش ۹۹۶ هزار و ۵۵۲ دلار نیز  وارد شده که در رتبه های ششم تا دهم واردات بذر در این مدت پنج ماهه قرار گرفتند.

به گزارش ایسنا سید روح اله لطیفی اظهار کرد: پنج نوع بذر نخست وارد شده به کشور از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه از لحاظ ارزش به ترتیب  مربوط به بذر سبزیجات به وزن ۲۴۵ هزار و ۷۷۹ کیلوگرم به ارزش ۱۰ میلیون و ۱۳۳ هزار و ۴۰۱ دلار بوده و بعد از آن بذر ذرت دامی به وزن یک میلیون و ۵۱۷ هزار و ۵۵۳ کیلوگرم به ارزش هشت میلیون و ۶۸۶ هزار و ۶۸۱ دلار و بذر گوجه فرنگی با چهار هزار و ۴۹۵ کیلوگرم به ارزش ۶ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۹۵۷ دلار، بذر خیار با هفت هزار و ۶۲۱ کیلوگرم و به ارزش چهار میلیون و ۳۳ هزار و ۹۳۸ دلار و بذر فلفل با چهار هزار و ۷۴۵ کیلوگرم به ارزش سه میلیون و ۵۸۸ هزار و ۴۰۷ دلار  بوده است.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402062314509/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

سرپرست اداره کل مطالعه، پایش و تجارت خارجی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص سایر بذور وارد شده نیز گفت: سه هزار و ۳۴۲ کیلوگرم بذر پیاز به ارزش ۶۱۳ هزار و ۲۱۸ دلار، ۷۶هزار و ۸۰۰ کیلوگرم بذر چمن به ارزش ۴۱۳ هزار و ۶۹۱ دلار،   پنج هزار و ۴۰ کیلوگرم بذر آفتابگردان به ارزش ۱۶۹ هزار و ۸۵۴ دلار، ۶ هزار و ۲۷۵ کیلوگرم بذر گیاهان زینتی به ارزش ۱۱۹ هزار و ۶۲۸ دلار و دو هزار ۳۰۰ کیلوگرم بذر کلزا به ارزش ۳۴ هزار و ۲۸۱ دلار از دیگر بذرهای وارد شده به کشور در پنج ماهه امسال بودند.