اخبار

استاد سم‌شناسی: استفاده بی رویه از کود و سموم عامل سرطان است

استاد سم‌شناسی: استفاده بی رویه از کود و سموم عامل سرطان است
بیرجند – مجله خبری کشاورزی – پدر علم سم‌شناسی ایران گفت: یکی از عوامل موثر در افزایش سرطان به ویژه استان‌های شمالی استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی و سموم است که باید جدی گرفته شود.

https://www.irna.ir/news/85294600/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

تائید رمز عبور.