اخبار

استاندار:کارگروهی ملی برای توسعه و حمایت از زراعت چوب در خوزستان تشکیل می‌شود


اهواز – مجله خبری کشاورزی – استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه توسعه زراعت چوب در استان علاوه بر برخورداری از جنبه‌های سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی، در تثبیت کانون‌های ریزگرد تاثیرگذار است گفت: کارگروهی ملی با مشارکت سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه برای حمایت از این طرح تشکیل می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85176761/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86