استاندار اردبیل: توسعه کشت و صنعت مغان نیازمند ۷۰ هزار میلیارد اعتبار منابع استاستاندار اردبیل: توسعه کشت و صنعت مغان نیازمند ۷۰ هزار میلیارد اعتبار منابع است
اردبیل-مجله خبری کشاورزی- استاندار اردبیل از تدوین ۱۸ طرح توسعه برای شرکت کشت و صنعت مغان خبر دادو گفت: برای اجرای این طرح‌ها هفت هزار میلیارد تومان منابع لازم است که برای تامین آن مدل‌هایی پیشنهاد شده و در دست بررسی است.منبع اخبار