اخبار

استاندار: اقتصاد عشایری در هرمزگان فعال شود


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم فعال‌سازی اقتصاد عشایری گفت: لازم است موتورهای اقتصادی کوچک مقیاس برای جامعه عشایری تعریف شود و با ظرفیت‌های موجود به توانمندسازی این جامعه بپردازیم‌. 

https://www.irna.ir/news/85150241/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF