اخبار

استاندار: تسهیلات خرید ماشین آلات به کشاورزان گیلانی پرداخت می شود


رشت- مجله خبری کشاورزی- استاندار گیلان با اشاره به اهمیت استفاده از روش مکانیزه در کشت و کار برنج و سایر بخش های کشاورزی گفت: کشاورزان علاقمند برای خرید ماشین آلات کشاورزی می توانند از محل تبصره ۱۸ تسهیلات دریافت کنند.

https://www.irna.ir/news/85140747/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C