استاندار هرمزگان: الزاماتِ مهندسیِ بخش کشاورزی بازبینی شود


بندرعباس- مجله خبری کشاورزی – استاندار هرمزگان با اشاره به هزینه‌های بالایی توسعه واحدهای تولیدی بخش کشاورزی، گفت: اگر گلخانه‌ها، قفس و مرغداری‌ها الزامات مهندسی بازبینی شود و برخی مسائل اقتصادی‌تر شوند، زمینه افزایش تولید فراهم می‌شود.‌منبع اخبار