اخبار

استاندار: ورود تجار خارجی به باغ‌های کیوی و مرکبات مازندران ممنوع است


ساری – مجله خبری کشاورزی – استاندار مازندران ورود تجار خارجی به باغ‌های کیوی و مرکبات استان را ممنوع اعلام کرد و گفت: اختلاف ارزش ارز با ریال سبب شد تا حضور مشتری خارجی در باغ‌های استان زیاد شود که این خلاف مقررات تجارت داخلی استان است.

https://www.irna.ir/news/85237118/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9