استاندار کردستان: کشتارگاه صنعتی دام سنندج سال آینده توسعه یابداستاندار کردستان: کشتارگاه صنعتی دام سنندج سال آینده توسعه یابد
سنندج- مجله خبری کشاورزی- استاندار کردستان گفت: کشتارگاه صنعتی دام سنندج ظرفیت مناسبی در بخش گوشت قرمز استان است لذا پیگیری لازم برای توسعه آن در سال آینده انجام شود.منبع اخبار