استاندار کرمانشاه: شهرک گلخانه‌ای در تمام شهرستان‌های استان احداث شوداستاندار کرمانشاه: شهرک گلخانه‌ای در تمام شهرستان‌های استان احداث شود
کرمانشاه – مجله خبری کشاورزی – استاندار کرمانشاه با بیان مزیت‌های فراوان کشت گلخانه‌ای در ایجاد اشتغال و توسعه صادرات گفت: باید در تمام شهرستان‌های استان شهرک گلخانه‌ای ایجاد شود.منبع اخبار