اخبار

استان اردبیل ۹ درصد جوجه یک‌روزه گوشتی کشور را تامین می‌کند


اردبیل – مجله خبری کشاورزی – سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: این استان با داشتن ۴۸ واحد مرغ مادر گوشتی به ظرفیت حدود ۲ میلیون و ۱۷۳ هزار و ۲۳۲ قطعه و تولید سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون قطعه جوجه یک‌روزه گوشتی حدود ۹ درصد جوجه یک‌روزه گوشتی کشور را تامین می‌کند.

https://www.irna.ir/news/85187344/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF