اخبار

استان بوشهر قابلیت تولید ۲ هزار تن عسل کُنار دارد


بوشهر – مجله خبری کشاورزی – مسئول پرورش زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: پیش‌بینی می شود با توجه به این که استان بوشهر با داشتن بیش از ۵۰ هزار هکتار درخت کُنار و به عنوان قطب تولید عسل این درخت در کشور محسوب می شود بتواند ۲ هزار تن عسل مرغوب و با کیفیت توسط زنبورداران بومی و مهاجر تولید کند.

https://www.irna.ir/news/85198719/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF