اخبار

استان سمنان پایگاه ذخیره ژنی شتر در شمال شرق کشور است


سمنان- مجله خبری کشاورزی- سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد شتر در طرود شاهرود تنها ایستگاه‌ فعال در شمال شرق کشور است که وظیفه ‌حفظ و حراست از ‌منابع ژنی و اصلاح نژاد شتر کشور را به عهده دارد.

https://www.irna.ir/news/85224506/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%98%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

معرفی شغل مهندسی عمران (نیازمندیها، نقش و وظایف) معماری سه بعدی. پرتاب ۲ مخابراتی در چهاردهمین ماموریت موشک “فالکون۹”.