اخبار

استان گلستان پایلوت کشوری اجرای «طرح ۴۰۴۰» تعیین شد


گرگان – مجله خبری کشاورزی – استاندار گلستان گفت: «طرح ۴۰۴۰» یکی از خدمات ارزشمند در دولت سیزدهم بوده که اجرای آزمایشی آن از این استان و در راستای محرومیت‌زدایی از روستاهای کمتربرخوردار آغاز می‌شود.منبع اخبار