اخبار

استفاده از تصاویر ماهواره خیام در پنجره مدیریت واحد زمین


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از به‌کارگیری تصاویر ماهواره خیام در پنجره مدیریت واحد زمین و استفاده از آن جهت تسریع اموری مانند شناسایی زمین‌خواری و مبارزه با تخریب جنگل‌ها و مراتع و آفت برگ خوار بلوط در منابع طبیعی کشور خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85138217/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86