استقبال مسکو از تقویت حضور ایران در بازار لبنیات و ماهی روسیه - مجله خبری کشاورزی

استقبال مسکو از تقویت حضور ایران در بازار لبنیات و ماهی روسیه


مسکو- مجله خبری کشاورزی- رئیس سرویس فدرال نظارت بر بهداشت دامی و گیاهی روسیه با استقبال از ورود فعال تر شرکت‌های ایرانی در بازار لبنیات و ماهی روسیه یادآور شد: روسیه پیش‌تر مجوز ورود شرکتهای ایرانی به این بازار بزرگ را صادر کرده است.منبع اخبار