اخبار

استقبال کشاورزان ایرانی از تکنولوژی مدرن کشاورزی مجله خبری کشاورزی

در گزارش مشترک «فائو» و «سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه» چشمانداز بخش کشاورزی به تفکیک کشورها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. کشت این گیاه در گلخانه آسانتر از موز و سختتر از آناناس است. تولید محصولات کشاورزی ایران سالانه به بیش از 90 میلیون تن میرسد و در تولید و صادرات محصولات کشاورزی به ویژه محصولات باغی جزء 10 کشور نخست دنیاست. حال آنکه با اینکارِ شما، در زمان کمبود عرضه، مشتریانتان دسترسی بیشتری به محصولات خواهند داشت. پیش از سال ۱۳۹۲ با وجود تلاشهایی که برای دریافت مجوز رسمی خبرگزاری صورت گرفت اما این مهم محقق نشد و این خبرگزاری با همراهی مؤسسه فرهنگی و ورزشی جهادگران در اخبار خود رویکرد مستقل از دولت داشت.

اما در میان محصولات وارداتی کشاورزی محصولات زراعی با سهم 71 دردصدی در صدر قرار دارند. در همین زمینه نایب رئیس اتحادیه باغداران استان تهران در گفتگو با تجارتنیوز گفت: با اعمال این دستور به احتمال فراوان با مازاد تولید محصولات کشاورزی مواجه شویم. مجتبی شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران، در گفتگو با تجارتنیوز گفت: این محصولات نمیتوانند مدت زیادی در سردخانه بمانند. البته با در نظر گرفتن روندی بلندمدتتر، برای قیمت محصولات غلات و گوشت قرمز حکایت روندی افزایشی مشاهده میشود. بر این اساس، جمعیت ایران در سال ۲۰۱۹ با نرخ یک درصد رشد خواهد کرد؛ نرخی که با طی روندی کاهشی تا ۲۰۲۸ به سطح 0/5 درصد خواهد رسید.

سرانه 28 کیلوگرم مصرف گوشت مرغ در کشور 2 برابر سرانه جهانی است و سالانه 2 میلیون و 250 هزار تن گوشت طیور در کشور تولید می شود. بنابراین گزارش بخش کشاورزی ایران همچنین در تولید دیگر کالاهای اصلی بخش کشاورزی کارنامه موفقی دارد به طوری که با تولید سالانه دو میلیون و 200 هزار تن گوشت مرغ جزو هفت کشور برتر تولید کننده دنیاست. از این حجم تولید سویا، حدود ۱۰۰ هزار تن به کشورهای دیگر صادر میشود. با این حال انتظار میرود طی سالهای آتی این حجم کاهش یابد. براساس یافتههای این گزارش با توجه به اینکه تقاضای موادغذایی اساسی برای عمده جمعیت جهان به حالت اشباع رسیده است، انتظار میرود طی سالهای آتی مصرف سرانه این گروه موادغذایی روندی باثبات داشته باشد. بر اساس یافتههای این گزارش، چند سال عرضه قدرتمند، موجب شده است قیمتهای بینالمللی محصولات کشاورزی روندی کاهشی داشته باشد. بر اساس آمارهای فائو ایران در تولید محصولات کشاورزی، زراعی و باغی در ۶۸ محصول کشاورزی جایگاه نخست تا پانزدهم جهان را دارد.

تأکید بر پرداخت یارانه­های نهاده­های بخش کشاورزی از دیگر شاخص­های اقتصادی توسعه پایدار کشاورزی بوده و بررسی­ نشان داد که در محتوای تمامی برنامه­های توسعه به طور یکسان بر آن توجه و تأکید شده است و یکی از علل اساسی این موضوع به شعائر نظام جمهوری اسلامی و اهداف و رویکرد سایت agriculture-na انقلاب بر می­گردد. بهطور مشابه، بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ واردات گندم ایران که بالغ بر ۵۴۸ میلیون تن بود تا ۲۰۲۸ به سطح ۶۵۶ میلیون تن خواهد رسید؛ البته در هر دو دوره نرخ تغییرات واردات منفی است. بر این اساس، سرانه تولیدناخالصداخلی تا پایان سال ۲۰۱۹ تا 6/6 درصد کاهش خواهد یافت؛ کاهشی که تا ۲۰۲۸ به نرخ منفی 0/2 درصد خواهد رسید. از سوی دیگر، اگرچه متوسط ارزش حمایتها در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۱۹۸۶ تغییرات چشمگیری نداشته است، اما ترکیب این حمایتها دچار تغییرات زیادی شده و بهطور کلی، پرداختهای مستقیم جانشین حمایت از قیمت بازاری شده است. اما اینک رشد محصولات کشاورزی 60 تا 70 درصد شده و در برخی زمینهها میزان تولید حتی چندبرابر بیشتر شده است. این گزارش در همین زمینه مینویسد: طی یک دهه اخير توليد کل محصولات کشاورزی از رشد متوسط ساليانه 2.63 درصد برخوردار بوده است. بر این اساس عمده تقاضای اضافی موادغذایی طی یک دهه آینده در مناطقی خواهد بود که رشد بالای جمعیتی را تجربه میکنند، بهخصوص کشورهای جنوب صحرای آفریقا، هند و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا.

نمیشود یک باغ چهل ساله که کلی هزینه برده و به اوج باردهی رسیده را تغییر کاربری دهیم. به هر حال به هر دلیلی ممکن است در یک مقطع صادرات یک محصول افزایش یابد و اوج بگیرد. ازاین رو، سیاستهای حمایتی اعمال شده کارآیی لازم را نداشته و از چشمانداز مورد نظر فاصله داشته است. از این رو، انتظار میرود قبل از آنکه ما بازار صادرات کشاورزی را از دست دهیم، در این تصمیم یک بازنگری صورت بگیرد. بنابراین نباید این محصولات را در دستور کار کشت قرار دهیم. • برای فروش محصولات نیاز به بازاریابی دارید. از مزیتهای این روش میتوان به این اشاره نمود که جمعیت شهرنشین دنیا که چیزی در حدود یک سوم جمعیت جهان است، ساعاتی از وقت خود را به کشاورزی اختصاص میدهند تا نیاز خانواده خود را تا حدی تأمین کنند، یا محصولات خود را بفروشند.

بستر کاشت در گلخانه ها به دو صورت خاکی و یا هیدروپونیک(بدون خاک)هستند که در کشت خاکی ریشه گیاه در خاک قرار میگیرد که در این روش مدیریت تغذیه آسان و نیاز به دانش فنی زیادی ندارد ولی مقداری از مواد غذایی مصرفی از دسترس گیاه خارج و بیماریهای خاکزی همواره کشت را تهدید می کند. فتوسنتز به عواملی مانند دما، شدت نور و وجود آب و مواد غذایی وابسته است. براساس اطلاعات موجود از بین 231 کشور دنیا، تقریبا 3/1 آنها در امر تولیدات کشاورزی پیشتاز بوده به نحوی که در تولید یک تا چند محصول کشاورزی، رتبه های اول تا دهم دنیا را به خود اختصاص داده اند در این زمینه جمهوری اسلامی ایران از جایگاه مناسبی در تولیدات کشاورزی دنیا برخوردار است. سیستم اطلاعات جغرافیایی چیست و چه استفادهای در کشاورزی دارد؟ دستگاه های ناظر و وزارتخانه مرتبط به حوزه بازرگانی باید این موضوع را به وزارت کشاورزی ابلاغ کنند و آن ها نیز به مراکز آموزش و خدمات کشاورزی انتقال داده و به همین ترتیب این آموزش ها و اطلاعات در نهایت به کشاورزان انتقال یابد. این گیاه به تغذیه با کودهای تقویتی واکنش خوبی نشان داده و محصول بهتر و بیشتری تولید مینماید.

بر این اساس انتشار مستقیم گازهای آلاینده بخش کشاورزی که عمدتا در بخشهای احشام، برنج و کودهای شیمیایی صورت میگیرد، طی یک دهه آتی 0/5 درصد افزایش خواهد یافت، در مقایسه با نرخ 0/7 درصدی که در ۱۰ سال اخیر به ثبت رسید. بر این اساس، تولید ذرت ایران بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ بهطور میانگین ۹۰۰ هزار تن بود و تا ۲۰۲۸ به سطح یک میلیون و ۸۰هزار تن خواهد رسید؛ تغییری که معادل رشد 1/78 درصدی طی یک دهه آینده است. یکی از منابعی که به کشاورزی ضربه وارد می کند ، ورود آب آلوده ، فاضلاب و مواد سمی کارخانجات به منابع آبی کشاورزی است که به مرور زمان موجب کاهش حاصلخیزی خاک خواهد شد. نگرانیهای زیستمحیطی و سلامتی در کشورهای با درآمد بالا نیز باعث تسهیل روند حرکت از پروتئینهای حیوانی و گوشت قرمز به سمت گزینههای جایگزین مانند گوشت ماکیان و ماهی خواهد شد. در حالی که کمی درآمد نه تنها امکان سرمایهگذاری مجدد را نمیدهد، بلکه با توجه به فصلی بودن زمان درآمد کشاورز، موجب مقروض بودن دائمی او میشود.

در این دوره پرورش مرکبات در اطراف دریای خزر آغاز گردید که می توان آن را پیشرفت خوبی در این زمینه دانست. بر اساس آمارهای فائو جایگاه تولید ایران در تولید گوسفند، میوههای تازهخوری، پشم، گردو و بادام جایگاه چهارم جهان است. یک مشکل دیگر این است که نظام نقدینگی بر بخش کشاورزی حاکم است ونظام اعتباری در این بخش معنا ندارد و بر اساس آخرین گزارشها، نرخ سرمایهگذاری در این بخش منفی است و کاهش ضریب مکانیزاسیون، شاهدی بر این ادعا میباشد. از سوی دیگر با توجه به این که حدود 97 درصد تولیدات کشاورزی به وسیله بخش غیردولتی انجام میشود، عملا نقش دولت به عنوان تولید کننده در این بخش بیرنگ میباشد.

هزار و 177 نفر رسیده است. برای اینکه واقعاً از کشت گلخانهای بهره ببرید، ضروری است که عملیات توزیع و فروش خود را از قبل برقرار کنید. در این راستا بسته جامعی تهیه شده تا در برگیرنده اقدامات، عملیات و برنامه هایی برای توسعه نظامهای بهرهبرداری و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در زیربخش های مختلف، تعیین اهداف کمی در مدیریت نظامهای بهره برداری و نیز اعمال سیاستهای کلان بخش در سطح کشور باشد. در واقع این ابزارهای تغییر نیافته در طول قرنهای متمادی نماد بارز کشاورزی سنتی بوده است، کشاورزی سنتی در طول زمان با تحول و دگرگونی برخلاف کشاورزی مدرن فاصله چشمگیری داشته به گونهای که در کشاورزی سنتی روند کاری ثابت و شخصی در هر دوره کاری عملیات کشاورزی وجود داشته و کشاورزان نه براساس اصول دانش کشاورزی بلکه بر مبنای اندوختههای تجربی خویش اقدام به کشت و زرع مینمودهاند. فراهم آوردن شرایط مطلوب برای تحقق این هدف، مستلزم وجود کارشناسان ارشدی است که درفعالیت های مربوط به طراحی، برنامه ریزی و الگوسازی برای فعالیت های توسعه ای از دانش کافی در زمینه تحقیق، برنامه ریزی، آمایش سرزمین، تفکر سیستمی و اقتصادی برخوردار بوده و آمادگی کافی برای اقدام مؤثر را به دست آورده باشند.

عمده تقاضاهای اضافی آینده سوختهای زیستی در اندونزی که در تولید سوختهای دیزلی زیستی از روغنهای گیاهی استفاده میکند و چین و برزیل که با استفاده از نیشکر اتانول تولید میکنند، خواهد بود. برای خرید و فروش بهترین کالاهای صادراتی ایران و همچنین اطلاع از قیمت آن ها می توانید از بازار باسکول استفاده کنید. تنها زمانی میشود بر مبنای این بازارها برنامهریزی کرد که ضمانت خرید طولانیمدت باشد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید جواد ساداتی وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم پیش بینی پذیری و بلندمدتی صادرات و واردات بخش کشاورزی تاکید کرد. بر اساس آمارهای مشترک «فائو» و «سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه»، تولیدات سایر غلات دانهدرشت ایران از حدود ۳ میلیون تن سالهای گذشته به 3/5 میلیون تن تا ۲۰۲۸ افزایش خواهد یافت.

واردات سویای ایران که البته ارقام بزرگتری از اینها دارد نیز روندی مشابه طی خواهد کرد و از 2/3 میلیون تن فعلی به 2/6 میلیون تن طی یک دهه آتی خواهد رسید. بر اساس اعلام واحد اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، در گزارش دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز که تحت عنوان «تحلیل طرحهای عمرانی بخش کشاورزی» منتشر شده آمده است: بخش کشاورزی تامین کننده 7/13 درصد تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت 1376) ، یک پنجم اشتغال کشور، 23 درصد ارزش صادرات غیرنفتی، 82 درصد از غذای مصرفی کشور و 90 درصد نیاز مواد اولیه صنایع تبدیلی کشاورزی است و با وجود نوسان سیاستهای چندین دهه اخیر، این بخش توانسته است ضمن تقویت سایر بخشهای اقتصادی با قدرت به حیات خود ادامه داده و در شرایط نامطلوب نیز ظرفیتهای نوینی را ارائه دهد. کشاورزی یکی از اصلیترین بخشهای تولید در ایران محسوب میشود.

در طرف عرضه، این مخاطرات شامل گسترش بیماریهایی همچون تب خوکی، افزایش مقاومت در برابر مواد ضدمیکروبی، پاسخهای مقرراتی به تکنیکهای جدید کاشت و واکنشها به حوادث رو به افزایش مربوط به تغییرات آبوهوایی خواهد بود. در طرف تقاضا نیز مصرف گندم ایران از ۱۴ میلیون تن میانگین دو سال اخیر به حدود ۱۶ میلیون تن طی یک دهه آینده خواهد رسید؛ تغییراتی که معادل نرخ رشد کمتر از یک درصدی برای هر دو دوره است. بر این اساس، نرخ افزایش انتشار گازهای آلاینده از رشد محصولات کشاورزی طی یک دهه آتی پایینتر خواهد بود. گزارش مذکور در ادامه میافزاید که در کشور صرفا محصولات زراعی سبب کسری تراز بازرگانی بودهاند، بنابراین فقط در این زمینه نیاز به واردات وجود دارد. مجتبی شادلو در ادامه اظهار کرد: همانقدر که کمبود تولید ممکن است کشور را با مشکل مواجه سازد، مازاد تولید نیز برای صنعت کشاورزی کشور آسیبزاست. این تکنولوژی در استان شان دونگ چین 530 هزار هکتار زمین را زیر پوشش برده است.

در این زمینه باید نیروی انسانی کارآمد به ایفای نقش پرداخته و اعتبارات دولتی در قالب بودجههای سالانه، صرفا به ساخت زیربناها ، گسترش تحقیقات، توسعه برنامههای آموزشی و همچنین ترویج یافتههای تحقیقاتی در تمامی زیر بخشهای زراعت، باغبانی، دام و طیور، شیلات و آبزیان، جنگلها، مراتع و آبخیزداری تخصیص داده شود و وظایف تصدی گری دولت که به وسیله شرکتهای مادر تخصصی و سازمانهای مربوطه و همچنین بانک تخصصی در حمایت ازکشاورزان اعمال میشود به وسیله بنگاههای اقتصادی کارا و سالم به انجام برسد تا یارانههای تخصیصی برای حمایت از کشاورزان در بخشهای در نظر گرفته شده به کارگرفته شده و از مصرف یارانههای سنگین دولتی در قالب بودجههای سالانه و تبصرههای تکلیفی (که صرفا برای تولید کنندگان واقعی این بخش میباشد) برای گذران اداره واحدهای مذکور جدا جلوگیری شود.

براساس آمارهای این گزارش، هرچند اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ رشد منفی 3/9۹/ ۳ را تجربه خواهد کرد، اما در سال پس از آن یعنی ۲۰۲۰ دوباره به رشد مثبت باز خواهد گشت؛ رشدی معادل 1/1 درصد. در این رابطه برای اقتصاد ۲۰۲۱ ایران نیز رشد 1/6۶/ ۱ درصدی پیشبینی شده است؛ درحالیکه در سالهای پس از آن و تا ۲۰۲۸، رشد 2/3 درصد تجربه خواهد شد. مفهوم مدرن کشاورزی عمودی در سال ۱۹۹۹ توسط دیکسون دسپومیر، استاد بهداشت عمومی و محیط زیست در دانشگاه کلمبیا ارائه شد. به گزارش “راهبرد معاصر”؛ بر اساس سند چشمانداز 20 ساله در افق 1404 و برنامه پنجم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (94-1390)، تأمین نیازهای اساسی کشاورزی، برخورداری از سلامت و امنیت غذایی، رفاه و تامین اجتماعی، دستیابی به فرصت های برابر و توزیع مناسب در آمد در میان خانوارها و بهره مندی از محیط زیست مناسب و توسعه پایدار از جمله مواردی است که در بخش کشاورزی و توسعه روستایی به آن تاکید شده است. جذب نیترات میتواند منجر به افزایش PH محیط کشت شود. در کنار انتظار افزایش بهرهبرداریها، احتمالا تقاضا برای خوراک احشام نیز افزایش خواهد یافت. وی میافزاید: در سالهای اخیر با ترغیب کشاورزان و اعطای تسهیلات به آنها، سطح زیرکشت گلخانهای از هزار و ۱۶۰ هکتار به دو هزار هکتار رسیده است که بدین لحاظ یزد پس از استانهای تهران، کرمان و اصفهان در رتبه چهارم قرار دارد.

اینکه این شایعات تا چه حد صحت داشت را باید بر عهده کارشناسان و صاحبنظران گذاشت اما واقعیت این است که بسیاری از نگرانی های مردم از سمپاشی و کوددهی های مکرر برای افزایش تولید، نشأت گرفت. تولید محصول در گلخانه در هر مترمربع چند برابر کشت در هوای آزاد است. استانهای خوزستان و خراسان رضوی به ترتیب با 11.25 و 10.11 درصد سهم در سطح برداشت آبی محصولات سالانه کشور در رتبههای دوم و سوم هستند و این سه استان درمجموع 34.28 درصد برداشت زراعی آبی سالانه را دارند. سهم این کالا از کل صادرات محصولات کشاورزی ۸/ ۳درصد بود. فلفل سبز از آخر فصل بهار شروع به میوه دهی میکند و با تخصیص قسمتی از گلخانه ی خود به آسانی می شود محصول گلخانه ای زیادی با کاشت میوه فلفل سبز تا آخر فصل پاییز برداشت کنید. تأسیس گلخانه تولید نشا گیاهان مختلف درست قبل از شروع فصل کشت خاکی آن ایده بسیار پولساز و مناسبی است. بهویژه اینکه اکنون در فصل بهار قرار داریم و تولید این چهار محصول بهزودی اوج میگیرد.