اخبار

اسحاقی: ورود عمده زعفران به بازار خیانت به کشاورزان است

نماینده قائنات اظهار کرد: با واردات زعفران قیمت زعفران پایین می‌آید و زعفران‌کار متضرر می‌شود. به دولت و وزارت جهاد کشاورزی تذکر می‌دهم که ورود عمده زعفران در بازار رسمی و غیررسمی خیانتی به کشاورزان زعفران‌کار است.

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی گفت: ورود عمده زعفران به بازار رسمی و غیررسمی منجر به پایین آمدن قیمت زعفران و متضرر شدن کشاورزان می‌شود.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402071006450/%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به گزارش ایسنا، سلمان اسحاقی در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اقتصاد و معیشت صدها خانوار در خراسان به زعفران‌کاری باز می‌گردد. انتظار می‌رود وزیر جهاد کشاورزی به این موضوع توجه داشته باشند که ورود و عرضه زعفران به صورت عمده در بازار رسمی و غیررسمی خیانت به زعفران‌کاران است.