اخبار

اصلاح درخواست تخصیص ارز کالای برنج در سامانه جامع تجارت


تهران – مجله خبری کشاورزی- بازرگانان حوزه برنج باید ظرف حداکثر یک هفته نسبت به اصلاح درخواست‌های تخصیص ارز در سامانه جامع تجارت اقدام کنند.

https://www.irna.ir/news/85246603/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA

عبدی : صاحبان قدرت را مجبور به شنیدن کنید – پایگاه خبری هشت صبح. نحوه شکایت از خودروسازان به سازمان حمایت.