اخبار

اصلاح مواد پیش نویس قانون تجارت در مجلس نمایندگان

اصلاح مواد پیش نویس قانون تجارت در مجلس نمایندگان

نمایندگان شورای اسلامی به منظور جلب نظر شورای نگهبان، برخی از مواد لایحه قانون تجارت را اصلاح کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه 5 فروردین 1403 با اصلاح مواد 561 تا 816 این قانون موافقت کردند.

انتهای پیام/

https://www.isna.ir/news/1403012613823/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3