اخبار

اطلاعیه الکترونیکی سفارش فروش نان توسط اتاق اصناف / امکان فروش غیرحضوری با پیگیری تعیین وقت قبلی

اطلاعیه الکترونیکی سفارش فروش نان توسط اتاق اصناف / امکان فروش غیرحضوری با پیگیری تعیین وقت قبلی

به گزارش مجله خبری کشاورزی از اتاق بازرگانی ایران، این اطلاعیه خطاب به اتحادیه های صنفی، صنفی کارگران نانوایی و عموم مردم است: بر اساس این اطلاعیه، سکوی فروش نان غیر موجود، بنگاه اقتصادی است که دارای شرایط لازم است. از مراجع ذیربط مجوز می گیرد و فرصتی برای نمایش واحدهای تولیدی نان و محصولات، ثبت سفارش خرید، بسته بندی، پیگیری سفارشات و تحویل نان به مشتریان می باشد.

بر اساس ماده (3) این بخشنامه، قیمت و وزن نان عرضه شده توسط نانوایی های مورد حمایت روی سکوها می تواند «طبق فهرست بهای مصوب» یا «رقابتی» باشد. در حالت اول و با توجه به حجم فروش نان نانوایی های مورد حمایت (نوع 1 و 2) بر روی سکو، کمک هزینه نانوا مانند فروش حضوری پرداخت می شود.

ماده (4) این دستورالعمل موارد زیر را تأیید می‌کند: «قیمت و کمیت رویه‌های نان (کنجد، سبوس، انواع سبزیجات و …)، هزینه خدمات فروش غیر حضوری، هزینه بسته‌بندی و هزینه حمل و تحویل. نان را می توان با توافق بین نانوا و سکو تعیین کرد و باید به صورت جداگانه در فاکتور فروش الکترونیکی درج شود بنا به پیشنهاد اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیته کنترل شهرستان تعیین می گردد.

بر اساس ماده (5) دستورالعمل فوق، «به منظور احترام به نقش شخص مشتریان، سکوها (سکوهای فروش نان ناموجود) موظفند امکان فروش نان ناموجود را فقط به نانوایان مجهز به سامانه درخواست و اعلام نقش (شامل صفحه نمایش، بلندگو، چاپگر و …) و برای پشتیبانی و تامین آرد و نان به سامانه هوشمند متصل می شود.

بر اساس اطلاعات دریافتی از معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، رعایت دستورالعمل فروش اینترنتی نان توسط کلیه واحدهای صنفی نانوایی و با توجه به رعایت صف های انتظار به صورت فردی و غیرنظامی الزامی است. -مشتریان همراه مطابق ماده (5) این بخشنامه، ساختار در حال ایجاد زیرساخت برای صف‌بندی در سامانه هوشمند جهت پشتیبانی از آرد و نان است.

این اطلاعیه می افزاید: این بخشنامه به مدت سه ماه به صورت آزمایشی اجرا می شود و پس از آن اجرایی می شود.

https://www.irna.ir/news/85490772/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C