اخبار

اعتبارات رونق تولید استان بوشهر ابلاغ نشده است

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402031911784/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمحمدی زاده در خصوص کشتی‌های صید ماهیان یال اسبی در استان بوشهر افزود: هفته آینده جلسه‌ای با حضور استان هرمزگان و مسئولانی از مرکز در استان بوشهر برگزار و در این خصوص تصمیم‌گیری می‌شود. 

وی با اشاره به اینکه از هر ۲۰ درخواست مجوز در حوزه معدن یک درخواست منجر به صدور می‌شود و از ۷ کارخانه سیمان مصوب در استان تنها سه کارخانه فعال هستند تصریح کرد: این مشکلات در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مطرح و پیگیری می‌شود. 

احمد محمدی زاده جمعه ۱۹ خرداد  در نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور معاون اقتصادی وزیر کشور، به مصوبه تهاتر خرما استان بوشهر با میوه‌های گرمسیری اشاره و اظهار کرد: انتظار می‌رود با پیگیری لازم این مصوبه در استان اجرایی و عملیاتی شود. 

ایسنا/بوشهر استاندار بوشهر گفت: تامین ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در حوزه رونق تولید طی ۲ سال از جمله مصوبه‌های دولت در سفر به استان بوشهر به شمار می‌رود که هنوز ابلاغ نشده است.

استاندار بوشهر در خصوص مصوبه تهاتر خرما با میوه‌های گرمسیری عنوان کرد: این جزء مصوبه‌هایی است که هنوز به استان ابلاغ نشده و انتظار می‌رود با پیگیری لازم این مصوبه در استان اجرایی و عملیاتی شود. 

وی ادامه داد: تامین ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در حوزه رونق تولید طی ۲ سال از جمله مصوبه‌های دولت در سفر به استان بوشهر به شمار می‌رود که هنوز ابلاغ نشده است.

محمدی‌زاده در خصوص بخشی از خرمای به فروش نرفته استان بوشهر گفت: باید با تامین تسهیلات لازم این محصول باقی مانده خریداری و تعیین تکلیف شود.