اخبار

اعتماد بیشتر به جوانان کارهای ناشدنی را ممکن می‌کند


تهران- مجله خبری کشاورزی- نماینده ولی‌ فقیه در وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم توجه بیشتر به جوانان در حوزه کشاورزی تاکید کرد و گفت: اعتماد بیشتر به جوانان اجرای کارهای ناشدنی را سبب می‌شود.منبع اخبار