اخبار

اعزام هیات تجاری و فناوری به ارمنستان در شهریورماه

هدف از انجام این فرآیند، برگزاری جلسات باکیفیت B2B در حاشیه نمایشگاه اکسپو ارمنستان برای شرکت‌ها است و شرکت‌ها در این سفر پس از بازدید از نمایشگاه اکسپو ارمنستان، حضور در جلسات B2B تجاری در اتاق بازرگانی ارمنستان، حضور در جلسات B2B تجاری در اتحادیه تجار و کارفرمایان ارمنستان، نشست مشترک با اتحادیه‌ها و انجمن‌های فناوری و نوآوری و همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ارمنستان، نشست با مدیران سازمان حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ارمنستان و بازدید از مناطق آزاد تجاری و فناوری ارمنستان را پیگیری می‌کنند.

یک هیات تجاری و فناوری با حمایت مرکز تعاملات بین‌المللی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از ۲۲ تا ۲۵ شهریورماه به کشور ارمنستان اعزام می‌شود.

پیش از اعزام شرکت‌ها به کشور ارمنستان مطالعات میدانی در حوزه‌های تخصصی این شرکت‌ها و فرآیند متناظریابی برای آن‌ها انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا، اعزام و برگزاری جلسات B2B برای شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از چهار برنامه مرکز تعاملات برای کمک به توسعه بازار بین‌الملل شرکت‌های دانش‌بنیان است و تاکنون بیش از ۹۰۰ برنامه اعزام توسط این مرکز برای شرکت‌ها برگزار شده است.

اعزام در حاشیه برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی بزرگ انجام می‌شود و در سال جاری نیز مرکز تعاملات ۲۴ برنامه اعزام به کشورهای مختلف برای شرکت‌های دانش بنیان درنظر دارد.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402052213844/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87

به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، ظرفیت ثبت‌نام جهت اعزام به ارمنستان محدود است و متقاضیان می‌توانند از طریق کریدور صادرات به نشانی https://tesc.ir/service/73/1 در این رویداد ثبت نام کنند.