اعضای هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی منصوب شدنداعضای هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی منصوب شدند

به گزارش روز دوشنبه مجله خبری کشاورزی از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در احکام جداگانه‌ای از سوی «سیدجواد ساداتی‌نژاد» – « غلامرضا هادربادی» به عنوان عضو موظف هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی به مدت ۳ سال، « منوچهر توسلی»  به عنوان عضو موظف هیات مدیره سازمان تعاون روستایی به مدت ۳ سال و « عبدالرضا مسلمی اجارستاقی» به عنوان عضو علی‌البدل هیات مدیره سازمان تعاون روستایی به مدت سه سال منصوب شدند.

در این احکام آمده است؛ امید است با اتکال به خداوند متعال و هماهنگی با سایر اعضای هیات مدیره در انجام وظایف و مسوولیت‌های محوله موفق و موید باشید.منبع اخبار