اخبار

اعلام جایگاه‌های عرضه بهداشتی دام در تهران/ ۵ شیرخوارگاه و مرکز بهزیستی در لیست


شهرری – مجله خبری کشاورزی – اداره کل دامپزشکی استان تهران لیست جایگاه‌های ثابت و موقت عرضه بهداشتی دام زنده در روز عید قربان برای شهروندان پایتخت را اعلام کرد.

https://www.irna.ir/news/85153912/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B5-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2