اخبار

افتتاح خط تولید خودروی «ری را »

افتتاح خط تولید خودروی «ری را »

هادی زند

 خط تولید خودرو «ری را»، چهارشنبه ۱۸ بهمن با حضور «عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت در ایران خودرو افتتاح شد.

https://www.isna.ir/photo/1402111813942/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7