اخبار

افتتاح واحد تولید خوراک دام در کرمسار با حضور وزیر جهاد کشاورزی

افتتاح واحد تولید خوراک دام در کرمسار با حضور وزیر جهاد کشاورزی
سمنان – مجله خبری کشاورزی – واحد تولید علوفه بادیه نشین شرکت تعاونی بادیه نشینان گرمسار امروز پنجشنبه با حضور محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی افتتاح شد.

https://www.irna.ir/news/85448096/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD