اخبار

افتتاح ۱۱۷ طرح جهادکشاورزی در آذربایجان شرقی به یاد جهادسازندگی


تبریز- مجله خبری کشاورزی- تشکیل جهادسازندگی در۲۷ خرداد سال ۱۳۵۸به فرمان امام خمینی(ره) در اوایل انقلاب منشا خدمات بسیاری را در سازندگی کشور به خصوص در پشتیبانی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در جبهه حق علیه باطل بود اکنون نیز جهادکشاورزی یادگار آن دوران است که بایداجازه بر زمین ماندن خدمات آن نهاد انقلابی را ندهد البته افتتاح ۱۱۷طرح استانی اخیر به دنبال تحقق این هدف است.

https://www.irna.ir/news/85142179/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DB%B1%DB%B1%DB%B7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C