اخبار

افتتاح ۵۴۰۰ هکتار پروژه کشاورزی در پنج استان مرزی


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرعامل موسسه جهاد نصر وزارت جهاد کشاورزی از افتتاح پنج‌هزار و ۴۰۰ هکتار پروژه کشاورزی با اعتباری بیش از سه‌هزار میلیارد ریال در پنج استان مرزی کشور خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85212263/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DB%B5%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C