اخبار

افت فعالیت کارخانه‌های کانادا – ایسنا

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402041811497/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7

به گزارش ایسنا، داده‌ها نشان داد که انقباض در بخش تولید کانادا در ماه ژوئن اندکی عمیق‌تر شد زیرا چشم‌انداز اقتصادی نامطمئن بر تقاضای داخلی و خارجی تأثیر گذاشته است.

فعالیت کارخانه‌های کانادا در ماه ژوئن افت بیشتری پیدا کرده است.

بانک مرکزی کانادا در ماه گذشته نرخ بهره خود را به بالاترین میزان در ۲۲ سال گذشته یعنی ۴.۷۵ درصد افزایش داد. شرکت‌ها با تضعیف تقاضا، به سمت کاهش موجودی مازاد نهاده حرکت کرده‌اند.

شاخص سفارشات جدید کاهش یافت و از ۴۸.۶ در ماه مه به ۴۸.۵ رسید، در حالی که سنجش سفارشات جدید صادراتی برای سیزدهمین ماه متوالی انقباض یافت. تولیدکنندگان اظهار کردند که نرخ بهره بالا به تعویق تصمیمات مربوط به هزینه‌ها کمک کرده است.

پل اسمیت، مدیر اقتصادی در اس‌اندپی گلوبال در بیانیه‌ای گفت: گزارش‌های کاهش تقاضای بازار، در داخل و در خارج از کشور بسیار گسترده بود و طبق گزارش‌ها، مشتریان از تعهد به کسب‌وکار جدید با توجه به چشم‌انداز اقتصادی نامطمئن اجتناب کردند.

شاخص مدیران خرید اس‌اندپی گلوبال از ۴۹ ماه مه به ۴۸.۸ فصلی در ژوئن کاهش یافت.