اخبار

افت فعالیت کارخانه‌های کانادا – ایسنا

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402041811497/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7

بانک مرکزی کانادا در ماه گذشته نرخ بهره خود را به بالاترین میزان در ۲۲ سال گذشته یعنی ۴.۷۵ درصد افزایش داد. شرکت‌ها با تضعیف تقاضا، به سمت کاهش موجودی مازاد نهاده حرکت کرده‌اند.

پل اسمیت، مدیر اقتصادی در اس‌اندپی گلوبال در بیانیه‌ای گفت: گزارش‌های کاهش تقاضای بازار، در داخل و در خارج از کشور بسیار گسترده بود و طبق گزارش‌ها، مشتریان از تعهد به کسب‌وکار جدید با توجه به چشم‌انداز اقتصادی نامطمئن اجتناب کردند.

فعالیت کارخانه‌های کانادا در ماه ژوئن افت بیشتری پیدا کرده است.

شاخص مدیران خرید اس‌اندپی گلوبال از ۴۹ ماه مه به ۴۸.۸ فصلی در ژوئن کاهش یافت.

به گزارش ایسنا، داده‌ها نشان داد که انقباض در بخش تولید کانادا در ماه ژوئن اندکی عمیق‌تر شد زیرا چشم‌انداز اقتصادی نامطمئن بر تقاضای داخلی و خارجی تأثیر گذاشته است.

شاخص سفارشات جدید کاهش یافت و از ۴۸.۶ در ماه مه به ۴۸.۵ رسید، در حالی که سنجش سفارشات جدید صادراتی برای سیزدهمین ماه متوالی انقباض یافت. تولیدکنندگان اظهار کردند که نرخ بهره بالا به تعویق تصمیمات مربوط به هزینه‌ها کمک کرده است.