اخبار

افزایش بهره وری با تجهیزات مدرن کشاورزی مجله خبری کشاورزی

وی در ادامه بیان کرد: در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به پس انداز آب شده است تا کمتر مصرف کند و برای این منظور سازوکارهایی فهرست شده است، از جمله تغییر الگوی کشت و توسعه آبیاری تحت فشار و عدم کشتهای پرمصرف آب که از دستگاههای مربوطه مطالبه می شود و قطعا نظارت داریم. در رابطه با استاندارهای مربوط به تجارت محصولات دامی، لبنی و محصولات کشاورزی، مستمرا بین سرویس فدرال نظارت به بهداشت دامی و گیاهی روسیه با نهادهای متناظر ایرانی آن، شامل سازمان دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات ایران به طور مستقیم و یا از کانل دیپلماتیک مکاتبه صورت می گیرد. به گزارش ایسنا، دکتر محمدحسن روزیطلب در دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مقاله خود را که با همکاری مشترک عباسعلی زالی، رئیس اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز تهیه شده با عنوان “بایستهها و نیازهای کشاورزی دانشبنیان، ضرورت توسعه پایدار و تأمین امنیت غذایی کشور” ارائه داد. این نرم افزار بنابر پیش بینی شرایط جوی و علم کشاورزی , بهترین توصیه را به کاربر میدهد تا بهترین عملکرد را در مزرعه خود داشته باشد. وی تصریح کرد: در آینده باید دقت بیشتری برای صادرات محصولات کشاورزی داشت تا لطمه ای به اعتبار محصولات کشاورزی صادراتی ایران وارد نشود.

این دانشگاه رشته مهندسی کشاورزی را در سه مقطع ارائه میدهد. همچنین کشور عراق به علت هوای گرم، بسیاری از میوههای سردرختی را ندارد و کشورهای افغانستان و پاکستان نیز به علت موقعیت کوهستانی که دارند برخی محصولات را ندارند، طوری که هماکنون سیب درختی ایران در حال صادرات به این دو کشور است. بر این اساس کشورهای هدف هم این محصولات را پس فرستادهاند که البته با توجه به هزینهای که برای خرید میکنند درخواست غیرمنطقی هم ندارند. ایران در حال حاضر از نظر جغرافیایی در جایی قرار گرفته که کشورهای جنوبی آن به علت آب و هوای گرمی که دارند نمیتوانند تولیدکننده میوههای سردرختی باشند و همه محصولات کشاورزی و میوههای مورد نیاز خود را وارد میکنند.

در عین حال، کشاورزان می توانند با اتکا به منابع مدرن و تجهیزات کشاورزی اتوماتیک که در حال ارتقاء و طراحی مجدد با فناوری های آینده هستند تا سازگار با محیط زیست باشند، تولید محصولات خود را افزایش دهند به طوری که سود قابل توجهی عاید آنها خواهد شد زیرا کشاورزی هوشمند با توسعه کشاورزی، بهره وری زمین را تا پنج درصد و افزایش سود را تا ۲۰ درصد افزایش می دهد. است که وظیفه داریم آن را از هر راه ممکن به جهان معرفی کنیم. اهمیت کشاورزی نوین در دنیای امروز | مزایای کشاورزی مدرن | کشاورزی مرسوم چه معایبی دارد و چرا باید از کشاورزی نوین استفاده کنیم؟

همواره در کشاورزی سنتی این مشکل وجود داشته است که در فصول خاصی مانند زمان کشت یا برداشت محصول، نیروی کار مورد نیاز برای کشاورزان وجود نداشته باشد. سال 97، با اجرای سامانه های نوین آبیاری در سطح 203506 هکتار، امکان صرفه جویی 895 میلیون مترمکعب آب بخش کشاورزی متناسب با عملکرد پروژه، امکان افزایش حدود 30 درصدی عملکرد محصول، کاهش حدود 25 درصدی مصرف سم و کودشیمیایی و کاهش حدود 25 درصدی مصرف انرژی (درمنابع آب زیرزمینی) در سطح یاد شده فراهم گردید. به منظور حفاظت کمی و کیفی از منابع آب و خاک و افزایش راندمان آبیاری و همچنین تولید پایدار محصولات کشاورزی، انواع سامانههای نوین آبیاری در سطح کشور توسعه مییابد.

با استفاده از این فناوری، کشاورزان می توانند بر رشد گیاهان نظارت داشته و بیماریها را در گیاهان تشخیص دهند و همچنین برای مطالعه هورمونهای گیاهان استفاده می شود. رئیس جهاد کشاورزی استان تهران گفت: از مرحله کاشت تا مصرف محصولات باید نظارت وجود داشته باشد. در این مکاتبات، طرفین با اعلام دقیق موارد نقض مقررات قرنطینه ای و بهداشتی، از طرف مقابل درخواست می کنند ضمن نظارت دقیق تر بر اجرای استانداردها، اقدامات خود برای جلوگیری از تکرار نقض قوانین و مقررات بهداشتی در حوزه مربوطه را اعلام نمایند. وزارت جهاد کشاورزی یک نظام نوین ترویج را طراحی کرده است در حال حاضر تقریبا 10 هزار مروج در پهنه کشور تقسیم بندی شدند که شماره های تماس آنها در اختیار تولیدکنندگان کشاورزی است که در هر ساعت از شبانه روز می توانند از راهنمایی های مروجین بهره ببرند. پتانسیل صرفه جویی سالانه 1.1 میلیارد مترمکعب مصرف آب در سطح برنامه ریزی شده، پتانسیل افزایش حداقل 30 درصدی در عملکرد محصول، امکان کاهش حداقل 25 درصدی مصرف بذر و سم و کود شیمیایی، متوسط پتانسیل کاهش 25 درصدی مصرف انرژی (در منابع آب زیرزمینی) از جملهاهداف اجرای طرح سامانه های نوین آبیاری است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهمانان سه شنبه شب برنامه «پیشران» علی اکبری عضوهیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس و علی کیانی راد معاون پژوهشی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در خصوص دستاوردهای انقلاب اسلامی در بخش کشاورزی به گفتگو پرداختند. وی در ادامه اشاره کرد: صادرات بخش کشاورزی در سال 1356 حدود چهار صد و چهل و سه میلیون دلار بوده که این رقم در سال 1396 به پنج میلیارد و پانصد و چهار میلیون دلار رسیده که پیشرفت چشمگیری صورت گرفته است. براین اساس، طی سال های 2010 تا 2020 میزان خرید اراضی کشاوزی حدود 2500 درصد افزایش داشته و این رقم معادل حدود یک و نیم میلیارد متر مربع از خاک آمریکا است.

افزایش سطح کنترل بیولوژیک و غیرشیمیایی آفات و بومی سازی تولید آفت کش های غیر شیمیایی و بیولوژیک، افزایش سطوح تحت پوشش آفتکشهای غیرشیمیایی و بیولوژیک و جایگزینی تدریجی آفتکش های شیمیایی با آفت کش های غیر شیمیایی، تولید داخلی و مصرف آفتکش هایغیرشیمیایی و بیولوژیک از جمله مهمترین اقدامات در این حوزه است. او به توسعه استفاده از ماشین آلات کشاورزی و پیاده سازی فرآیندهای صحیح و علمی کشاورزی، باغبانی و جنگلداری می پردازد. نقش و جایگاه محصول چغندرقند به منظور تولید شکر مورد نیاز کشور همانند دیگر محصولات راهبردی غیر قابل انکار بوده و ارتقاء خوداتکایی در تولید چغندرقند با هدف افزایش تولید و پایداری آن با تکیه بر کشاورزی پایدار و محیط زیست موجب تامین بخشی از امنیت غذایی کشور و کاهش واردات شکر می شود که در برنامه های تولید این محصول کاهش هزینههای تولید و اقتصادی سازی آن در دستور کار است. تولید 5.5 میلیون تن چغندرقند بهاره و حدود یک میلیون تن چغندر قند پائیزه، پرداخت حدود 50 درصد هزینه خرید بذر چغندرقند پائیزه، پرداخت حدود 50 درصد یارانه خرید دستگاه های نشاءکار تولید داخل 9 دستگاه، پرداخت 30 درصد یارانه خرید دستگاه های برداشت چغندرقند حدود 12 دستگاه، افزایش ضریب اشتغال و افزایش ضریب مکانیزاسیون و کاهش هزینه های تولید، بهبود مدیریت بهینه منابع آبی و کاهش مصرف آب، افزایش رویکرد تحقیقات دانش بنیان و توجه به رفع نیازها و اولویت های تحقیقاتی بخش و کاهش ضایعات و توجه به محیط زیست از مهمترین دستاوردهای پروژه افزایش خوداتکایی در چغندرقند در سال 97 بوده و در سال 98 نیز برای تولید هفت میلیون و 331 هزار تن چغندرقند هدفگذاری شده است.

آقای قاسمزاده سخنگوی صنعت آب کشور: موضوعی که در پیش بینی سیل قابل اهمیت است، خسارات جز ذات بلایای طبیعی است پس باید بدانیمچه اقدامات کنترلی میتوانیم داشته باشیم تا خسارات به حداقل برسد چرا که بنابر تکالیفی که در قانون وجود دارد، ۲۰ تا ۲۵ دستگاه وظایف معلوم است که همه اینها هدف اصلی شان کنترل است و وزارت نیرو دد این حوزه دستاوردهایی داشته است. مجتبی شادلو تاکید کرده است که دولت عراق که در همسایگی غربی کشور قرار دارد، به فعالان حوزه کشاورزی و صادرات اعلام کرده است که دیگر خواهان «گوجه فرنگی، خیار، بادنجان، خربزه، طالبی، گرمک، هندوانه» ایران نیست. اکبری با تاکید به این نکته که قانونها و مقررات در پیشرفتهای حاصل شده بی تاثیر نبوده است و کمک کننده و تسهیل گر در مسیر کشاورزی بوده است گفت: از سالهای قبل از انقلاب تا سال 1357 جهت گیری بر مدفون شدن کشاورزی بود و توجه و سرمایه گذاری در جهت صنعت بود که موجب مهاجرت از روستا به شهر شد و هیچ کمکی در زمینه خشکسالی یا تسهیلات یا تضمینی ارائه نمی شد.

گلخانه ها امروزه به طور فزاینده ای ظهور می کنند که در مقیاس بزرگ ، سرایت شده و دارای محور شهری هستند. این نمایشگاهها اغلب در استانهای حاصلخیز و دارای پتانسیلهای کشاورزی از قبیل گیلان، قزوین، اصفهان و گرگان برگزار میشوند. در نهایت پس از 48 مکاتبه این سفارت در زمینه موارد نقض مقررات بهداشتی و هشدارهای مکرر، اولین دور از مذاکرات بین طرفین در تاریخ 4/8/1400 برگزار گردید. وی افزود: رئیس فدرال حمایت از مصرف کننده روسیه شهریور ماه سال جاری مکاتبه ای با وزارت امور خارجه ایران داشت مبنی بر این که در محصولات صادراتی ما 4 سم ناشناخته وجود دارد که باید توضیحاتی در این رابطه از سوی ایران داده شود. با این حال اخیراً، تغییرات آب و هوایی یک تغییر مهم در سناریوی کشاورزی در سراسر جهان بوده است.

سناتور کوین کرامر از داکوتای شمالی ضمن ابراز نگرانی امنیتی از خرید خاک آمریکا توسط چینی ها اظهار کرد که یک شرکت چینی بیش از یک میلیون متر مربع از یک پایگاه هوایی آمریکا را خریداری کرده و بر طبق گزارش ها، این پایگاه محل استقرار پیچیده ترین تکنولوژی موشکی نظامی آمریکاست که به آن ستون اصلی تمام روابط نظامی آمریکا در سراسر جهان گفته می شود. به طور مشابه، در تگزاس نیز یکی از مقامات نظامی رسمی سابق چین بیش از 526 میلیون متر مربع از مناطق مرزی چین و مکزیک در نزدیکی پایگاه هوایی لفلین را خریداری کرده است.

بدتر اینکه دولت پهلوی هم پریده بود وسط ماجرای کشاورزان و ملاکان و دخالت میکرد و برخی اراضی را هم به شرکتهای کشت و زرع خارجی واگذار میکرد تا کشاورزی ایران را صنعتی و مدرن کند و آخرش به اینجا رسید که حدود یک دهه بعد، در سال ۱۳۵۳ شمسی وزارت کشاورزی تلویحا اعلام ورشکستگی کرد و به این نتیجه رسید که: «ما نمیتوانیم نیازهای داخلی خویش را تأمین کنیم و ایران خیلی از محصولات کشاورزی را ارزانتر از آنچه در داخل کشور کشت میشود، میتواند از خارج تهیه سایت agriculture-na کند». هادیزاده: چون کشاورزان واقعا وضعیت مالی مناسبی ندارند و کسی که وضعیت مناسب مالی و دانشی ندارد و دچار محرومیت هم هست قطعا نمیتواند جایگاه اجتماعی بالایی داشته باشد اما اینکه چرا وضعیت مالی کشاورزان در ایران مناسب نیست علل مختلفی دارد.

در برخی موارد ادعا شده چینی ها از خاک آمریکا به عنوان پایگاه های مرزی استراتژیک برای ربودن تکنولوژی های پیشرفته کشاورزی و بذرپاشی استفاده می کنند. وزیر کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه تفکرات و ایده های علمی باید به صورت صنعتی اجرایی شود تا منابع مولد ماهی خاویاری به خزر برگردد، افزود: در ایران به سمت پرورش ماهی خاویاری در مناطق خشک در حال فعالیت هستیم و ایجاد ۱۶۰ مزرعه پرورش ماهی در این مورد نشانه تلاش ایران برای کاهش فشار بر خزر است. میزان درآمد این مهندسین با توجه به اینکه در کارمند در سازمان دولتی یا خصوصی باشند، یا کارآفرین باشند متفاوت است. محدودیت های کشاورزی سبب می شود بازار کار برای این مهندسین کمی محدود تر شود. بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران تاثیری منفی بر بخش برنج خواهد داشت. وی افزود: بخش کشاورزی یکی از بخشهای ویژه است که در طول سالهای گذشته، هدف گذاریهای مختلفی برای آن انجام شده، اما برای این که این هدف گذاری به نتیجه برسد چند تا فاکتور را باید به صورت منسجم در قالب یک سیستم و برنامه جامع داشته باشیم. اجزای تشکیل دهنده سیستم فن و پد: این سیستم از فن های تخلیه هوا، پد های سلولزی، مخازن ذخیره و سیرکوله آب، پمپ ها، لوله های انتقال آب و فیلتر ها و …

بنابر آمارهای موجود سالانه بیش از 5 میلیون و 300هزار تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش حدود 5 میلیارد و 100میلیون دلار از ایران صادر شده که بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی مربوط به زیربخشهای زراعی، باغی و دام و طیور بوده است بهطوریکه سالانه یک میلیارد دلار انواع میوه وترهبار از کشور صادر میشود که میتوان آن را به 2 میلیارد دلار افزایش داد. میوه این گیاه بزرگ می باشد که وزن سنگینی دارد، طوری که هر میوه این گیاه بین 1 تا 3 کیلوگرم وزن دارد که از شاخه های گیاه آویزان میشود. وی با بیان اینکه چینیها در آفریقا تنباکو کشت میکنند، افزود: مصرف تنباکو در چین جرایم سنگینی را به همراه دارد. همچنین رتبه جهانی ایران در تولید بادام و بادمجان 5، در تولید لیموترش، هلو و پیاز 6 و در تولید مرکبات(پرتقال، آلو، کیوی، گوجهفرنگی و فندق) و چای 7 است، علاوه بر اینکه ایران رتبه 9 را در تولید جو، رتبه 13 را در تولید سیبزمینی، رتبه 14 را در تولید گندم دارد.

سال 98، اجرای طرح سامانه های نوین آبیاری در سطح 150 هزار هکتار پیش بینی شده است. هزار و 100 تن بذر برنج، 37 هزار و 500 تن یونیت بذر چغندرقند، 6 هزارو 800 تن بذر دانه های روغنی، دو هزارو 200 تن بذر پنبه، 900 تن بذر حبوبات و در سطح پنج هزارو 100 هکتار بذر سیب زمینی تولید شد. در سال 98، تولید 500 هزار تن بذر گندم، 46 هزار تن بذر ، سه هزارو 500 تن بذر برنج، دو هزارو 500 تن بذر حبوبات، سه هزارو 400 تن بذر پنبه، 12 هزار تن بذر ذرت، 47 هزار 500 یونیت بذر چغندرقند و تولید بذر سیب زمینی در سطح پنج هزارو 500 هکتار، هدفگذاری شده است. در سال 98 برای تولید 100 هزار تن ماهی در دریا (قفس) برنامه ریزی شده است. 298 فقره موافقت اصولی با ظرفیت تولید 300 هزار تن و 103 فقره پروانه تاسیس با ظرفیت تولید 118 هزار تن در سال 97 صادر و طرح پرورش ماهی در قفس و حلقه های مرتبط به منظور دریافت تسهیلات ارزان قیمت به میزان5861 میلیارد ریال و 36934 هزار یورو معرفی شده است. اگر عاشق طبیعت هستید و از فکر کردن به گیاهان، خاک و هر چیز مرتبط با لذت میبرید و تا حالا بارها به کارهای کشاورزی به صورت علمی فکر کردهاید، شغل مهندسی کشاورزی بسیار برای شما مناسب است.

از آنجا که اطمینانی از افزایش تولید سال 93 نبود، در آن سال هم یک میلیون تن محصول اضافه وارد کشور شد و لبریز شدن انبارها همزمان با تولید مطلوب گندم در سال زراعی جاری باعث شد که امکان صادرات فراهم شود. برقراری مجدد صادرات محصول یادشده به روسیه به طور جدی از سوی این سفارت در دست پیگیری است و امیدواریم با مشارکت همه بخش های ذیربط دولتی و خصوصی روند مطلوب و رو به رشد صادرات ایران تقویت گردد. کارشناسان پیشنهاد میکنند برای تقویت بخش کشاورزی و حفظ سرمایهها و تشویق سرمایهگذاران برای ورود به این بخش، دولتمردان بهجای پرداخت یارانه بخش کشاورزی، محصول را به قیمت واقعی خریداری کنند؛ بهطور قطع زمانیکه محصول کشاورزی را از کشاورز کمی گرانتر بخریم، موجب خواهد شد بهطور طبیعی از کشاورز حمایت شده و تولید بالا برود. امروزه اکثر استارتاپهای هوش مصنوعی که در زمینه کشاورزی فعالیت میکنند رویکردی برای افزایش کارآرایی روشها و میزان تولید محصولات کشاورزی دارند. آمار حاکی از آن است که فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی منجر به افزایش بهرهوری (Productivity) و کاهش قابل توجه هزینهها (Cost Reduction) در سراسر زنجیره تولید و عرضه شده است. یعنی در این شیوه از کار، کشاورزان با کمک فناوریهای نوینی چون هوش مصنوعی، رباتیک و اینترنت اشیا، با حضور خود یا به شکل غیر حضوری کار خود را انجام می دهند.