اخبار

افزایش تولید گندم با وجود خشکسالی


تهران- مجله خبری کشاورزی- بر اساس آمارهای رسمی، خرید تضمینی گندم به پنج میلیون تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۲۸ درصدی داشته است.

https://www.irna.ir/news/85157633/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C

از نظر من توجه به مخاطبان یک پروژه امری مهم در طراحی معماری استد. احیای اتاق‌های تکنولوژی در مدارس ابتدایی استان سمنان آموزش 118.