اخبار

افزایش رقابت بین تولیدکنندگان و کاهش تقاضا دو اثر واردات خودرو

وی در ادامه عنوان کرد: به نظر من مشکل این موضوع این است که بانک مرکزی از یک طرف می گوید ارز ندارم و از سوی دیگر نیز اعلام می کند که باید نزد ما ثبت سفارش کرده و ارز دریافت کنید، اما ما راه حل این موضوع را حضور خود مردم می دانیم، یعنی از منابع خود مردم و ارز منشأ خارجی باید وارد عمل شد و اینگونه مسأله به راحتی حل خواهد شد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از جمله تأثیرات واردات خودروهای کارکرده بر بازار داخلی را تأثیر آن در حوزه رقابت بین تولیدکنندگان و کاهش تقاضا دانست.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در رابطه با تأثیرات واردات خودروهای کارکرده بر بازار داخلی، تصریح کرد: یکی از تأثیرات اینگونه واردات در حوزه رقابت بین تولیدکنندگان است. همچنین تأثیر دیگر آن بر حوزه تقاضا است که آن را برطرف می کند. وقتی مردم متقاضی هستند و تقاضا وجود دارد، اگر تولید داخل و کیفیت و نوع خودرو پاسخگو باشد دیگر تقاضایی وجود نخواهد داشت، اما وقتی تولید داخل پاسخگو نیست تقاضا نیز وجود دارد.

اکبری با بیان اینکه ما باید پاسخگوی تقاضای مردم باشیم، تأکید کرد: ما نماینده مردم هستیم و دولت نیز خدمتگزار مردم است، بنابراین باید به نظر مردم توجه کنیم.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402041207398/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

وی در پایان با تأکید بر اینکه اگر ما در حوزه تولید و توزیع خودرو نقصی داریم، علت آن دخالت ها و تصدی گری دولت است، گفت: دولت در جایی مانند ایران خودرو ۵ درصد سهام دارد اما دخالت او مثلاً ۵۰۰ درصد است که این روند خلاف است. ما بارها تأکید کرده ایم که دولت نباید در این حوزه دخالت کند، بلکه باید حمایت، هدایت و نظارت بر این حوزه داشته باشد.

عزت الله اکبری تالارپشتی در گفت و گو با ایسنا در رابطه با مزایای واردات خودروهای کارکرده به کشور بیان کرد: مجلس بیش از یک سال است که اصل قانون واردات خودرو را وضع کرده، اما در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شده است.