اخبار

افزایش سطح زیر کشت کلزا به ۲۰۰ هزار هکتار/ تولید ۱۴۰ هزار تن تولید کلزا

افزایش سطح زیر کشت کلزا به ۲۰۰ هزار هکتار/ تولید ۱۴۰ هزار تن تولید کلزا
تهران- مجله خبری کشاورزی- مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی از هدف‌گذاری برای افزایش سطح زیر کشت کلزا به ۲۰۰ هزار هکتار خبر داد و گفت: بر اساس آمار هم‌اکنون کشت کلزا نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از دو برابر عبور کرده است.

https://www.irna.ir/news/85238689/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86