اخبار

افزایش عملکرد و بهره‌وری آب و کود با اجرای سیستم جدید کشت


تهران- مجله خبری کشاورزی- محققان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برای نخستین بار در کشور موفق به طراحی و اجرای سیستم جدید کشت شده اند که با کنترل دقیق شرایط محیطی، افزایش عملکرد و بهره‌وری آب و کود و در مجموع افزایش چشمگیر بهره‌وری اقتصادی را به دنبال داشته است.منبع اخبار