اخبار

افزایش قیمت کنسرو ماهی تکذیب شد


تهران- مجله خبری کشاورزی- نایب رییس سندیکای کنسرو ایران افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت کنسرو ماهی را تکذیب کرد و گفت: قیمت مصرف کننده براساس قیمت تمام شده کالا و متناسب با قدرت خرید مردم تعیین می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85145297/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF