اخبار

افزایش معنادار تولید محصولات اساسی در سال جاری با مصرف کودهای یارانه‌ای


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از نقش بی‌نظیر مصرف کودهای یارانه‌ای در افزایش معنادار تولید محصولات اساسی در سال ‌جاری خبرداد.

https://www.irna.ir/news/85183924/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C