اخبار

افزایش چهار برابری خرید توافقی لیموترش از باغداران هرمزگانی


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – معاون بازرگانی تعاون روستایی هرمزگان با اشاره به تمدید یک روزه خرید لیموترش از باغداران استان گفت: امسال خرید محصول لیموترش از لیموکاران توسط مراکز خرید این شبکه به بیش از ۱۳ هزار تن رسید که در مقایسه با پارسال بین سه تا چهار برابر افزایش داشته است.

https://www.irna.ir/news/85219173/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C