اخبار

افزایش کیفیت تولید انار با بررسی علمی و تحقیقاتی


تهران – مجله خبری کشاورزی – یک پژوهشگر ایرانی به بررسی افزایش کیفیت تولید انار پرداخت و گفت: آسیب‌های به وجود آمده در این میوه به دلیل ترک خوردگی، آفتاب سوختگی، تنش خشکی و سرمازدگی چالش‌هایی هستند که تولید آن را تحت تأثیر قرار داده و قابلیت عرضه آن را در بازار کاهش داده است.منبع اخبار