اخبار

افزایش ۱۰ درصدی ارزش صادرات محصولات کشاورزی در سال جاری


تهران- مجله خبری کشاورزی- گمرک ایران از افزایش ۱۰ درصدی ارزش صادرات محصولات کشاورزی در ۵ماهه امسال خبر داد و اعلام کرد:  کشورهای عراق، امارات متحده عربی و فدراسیون روسیه ۳ کشور عمده خریدار محصولات کشاورزی ایران در ۵ماهه سال جاری هستند.

https://www.irna.ir/news/85238801/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C