اخبار

افزایش ۱۳ درصدی صید ماهیان استخوانی در آب‌های خزر

افزایش ۱۳ درصدی صید ماهیان استخوانی در آب‌های خزر
تهران – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل دفتر صید و صیادی سازمان شیلات ایران گفت: میزان صید ماهیان استخوانی در آب‌های خزر تا پایان دهه دوم آبان امسال ۱۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می‌دهد.

https://www.irna.ir/news/85298694/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1

پرتاب ۲ مخابراتی در چهاردهمین ماموریت موشک “فالکون۹”.